Bilde av Nidarosdomen. Blå himmel. Stort bygg med grønt tak

Ombygging og utvidelse av kirker er en krevende prosess. Det skal godkjennes av biskopen. Helt nye kirkebygg krever godkjennelse fra departementshold. I dag er det kommunene som har det økonomiske ansvaret for bygging av kirker. Det sammer gjelder drift og vedlikehold. Forvalteransvaret er det Kirkelig fellesråd som har.

Levanger kirke. Hvit stenkirke med tårnet til venstreMange av oss har vel besøkt kirker både i Norge og i utlandet. Og det er nok mange ganger man er blitt imponert av både utvendig arkitektur og innvendig utsmykning og interiør. Likevel er det vel ikke alle som tenker på at kirkene har en inndeling i flere rom. Hovedrommene i kirken har i grove trekk samme organisering som det jødiske tempelet. Det vil si med forgård (våpenhuset), det hellige (skipet) og det aller helligste (koret).

Kirkebyggets fem elementer

Tegning med inndelingen av en norsk kirkeKirkebyggets rom og utforming består av fem elementer. Skipet med eventuelle sideskip skal symbolisere den hellige veien, via sacra. Det vil si fra øst til vest. Det er der menigheten holder til under gudstjenesten. Koret er der hvor alteret er plassert. Presten forretter fra alteret. Våpenhuset er kirkens forhall eller vestibyle. Det er der man kommer inn før man kommer til skipet. Navnet stammer fra eldre tid da våpnene skulle legges igjen før man entret det hellig rommet. Kirkehuset er et hellig sted hvor det ikke er tillatt å bære våpen.

Hvit trekirke med tårnet til høyreTårnets fremste betydning er styrke. Samtidig uttrykker det også status. Og det markerer kirkebyggets unike karakter ved å rette oppmerksomheten oppover mot det evige. Tårnet kan ha ulike former og plasseringer, men svært ofte er det plassert over inngangen i vest. Sakristiet er et tilstøtende rom. Der oppbevares de hellige gjenstandene som brukes under gudstjenesten. Det kan være messeklær, kirkesølv og liturgiske bøker. I sakristiet foregår de praktiske forberedelsene til gudstjenesten. Det kan også eksistere et lite kapell eller et annet bønnested i tilknytning til sakristiet. Det kan også finnes flere sakristier. I Norge er et dåpssakristi vanlig i tillegg til prestesakristiet. Da er de to sakristiene gjerne bygget som mindre tilbygg på hver side av koret. Inne i kirken er det også mange elementer. Ved en senere anledning skal vi se nærmere på alle hovedelementene i kirkeinteriøret.