Påskehøytiden

Det er snart påske og dette er en høytid som markeres på forskjellige måter rundt i verden. I enkelte land er dette en kirkelig høytid som markeres mer enn julen. I andre land som Norge er det mer blitt en lang og verdslig ferie. Det kalles jo også den stille uken, siden mange tar fri i tiden mellom palmehelgen og skjærtorsdag. Fri fra arbeid for å reise på hyttene på fjellet eller ved sjøen. I mange land er det heller ikke fridager på skjærtorsdag og langfredag, noe vi har lang tradisjon for i Norge.

Lunde paske2I kirkene er påsken den mest sentrale av kirkehøytidene. Det gjelder både for de protestantiske, ortodokse og romersk-katolske kirkene. Dette er til minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse. . Dette fant sted under den jødiske påske-feiringen pesach. Jødene har markert påske lenger enn de kristne. Den jødiske feiringen markerer israelittenes utvandring fra fangenskapet i Egypt. At Moses førte folket gjennom ørkene og ut av slaveriet.

Lunde paske1I den norske kirken er palmesøndag er markering av Jesus inntog i Jerusalem da han ble hyllet av folkemengden med palmegrener. Navnet skjærtorsdag kommer fra norrønske skira som betyr å rense. Referansen er til at Jesus vasket føttene på disiplene den dagen. Samme dag ble også nattverden innstiftet. Langfredagen marker korsfestelsen.

Lunde paske4Påsken faller på ulik tid hvert år. Den vanlige definisjonen er at første påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Jorden er imidlertid rund og hvor man befinner seg på jordkloden i forhold til datolinjen vil da påvirke dette. Helt nøyaktig brukes påskeformelen til å beregne dette i den gregorianske kalenderen. Det innebærer at påskedagen kan falle på hele 35 forskjellige datoer. Den tidligste vil være 22. mars, og den seneste påskedagen vil være 25. april. Totalt er det med andre ord mange utfall for denne dagen. Datosyklusen gjentas med 5 700 000 års mellomrom! 19. april er den datoen som forekommer oftest i syklusen. Påskedagen faller på denne datoen 220 400 ganger. Den sjeldneste datoen er 22. mars. Det skjer bare 27 550 ganger. Påskedagen har ikke falt på 22. mars siden 1818. Neste gang det skjer er i 2285. Den seneste påskedagen 25. april vil inntreffe i 2038. Da har ikke det vært datoen for påskedagen siden i 1943.

Kirkeåret

Kirkeåret består av mange merkedager og kristne høytider. Det er med andre ord en liturgisk kalender. Denne kalenderen er strukturert rundt gjerningene og livet til Jesus. Og dette er ting som gjenoppleves hvert år i kirken. Hovedinndelingen består av advent, kristmesse, åpenbaringstiden, faste, påske, pinse og treenighetstiden. Kirkeåret består også av både faste høytider og bevegelige høytider. Faste høytider kommer på samme dato hvert år, mens de bevegelige høytidene som navnet indikerer, er på forskjellige datoer fra år til år.

Lunde kirkearet2

De syv høytidene i kirkeåret og deres liturgiske farve

Lunde kirkearet1

I denne artikkelen skal vi ikke gå grundig inn på hele kirkeåret, men heller se på den aktuelle delen av det. Når det kommer til hovedinndelingen så kalles også adventstiden for den lille fasten, og er de fire siste ukene før jul. Kristmesse er selve julen, mens åpenbaringstiden er perioden mellom jul og faste. Selve fasten, eller den store fasten som den også kalles er de 6 siste ukene før påske. Etter påskehøytiden kommer pinsen som også kalles for pentekost. Det er kirkens dåpsdag og markerer den hellige Ånds komme til kirken. Treenighetstiden er den lange perioden fra pinse og frem til advent.

Lunde kirkearetVi er nå inne i åpenbaringstiden, mens fasten fremdeles er noe uker unna. Det som styrer de helligdagene som er bevegelige er tidspunktet for påsken. Det vil si påskedagen. Den er definert som første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Alle disse kirkelige høytidene har sine farver. De liturgiske farvene skal gjenspeile de ulike tidenes spesielle karakter. De aller fleste er nok klar over at advent har farven fiolett. Kristmesse eller julen har farven hvit, med unntak av Stefanusdagen 2. juledag som er rød. Åpenbaringstiden har grønn farve, mens fasten også har fiolett farve. Unntaket fra dette er 25. mars som er Marias budskapsdag. Den er hvit. Påsken har filolett farve frem til påskeaften. Da skiftes det til hvit farve. Hele pinsen er rød, mens treenighetstiden med unntak av tre dager har grøn som sin farve.

På latin er søndag Dominica og under fasten har hver av de 6 søndagene inkludert palmesøndag,  fått sitt spesielle navn. Den første søndagen i fasten er Dominica Invocavit. De fem andre er Reminiscere, Oculi, Lætare, Juduca og Palmarum. Tar man forbokstavene i navnene til de seks søndagene så utgjorde de en huskeregel; I Rett Orden Lær Jesu Pasjon.

Kirkens syn på gambling

I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på et tema som det kanskje ikke er så vanlig å snakke om. Det er kirkens syn på gambling, pengespill og casinoer. Hvordan ser kirken på dette, og har dette synet forandret seg gjennom tidene? Sies det noe om dette i de forskjellige religionene og deres skriftbøker? Det kan være interessant å se på om dette er noe som engasjerer mennesker innenfor kirkesamfunnene, eller om dette egentlig er et ikke-tema.

Lunde rulett1

Gambling kan være problematisk

Lunde rulett4For mange er det ingen tvil om at gambling kan være et vanskelig emne. Det er kanskje ikke et onde i seg selv, men det er kanskje et uttrykk for å misbruke finansene sine. Det er ikke til å legge skjul på at vi mennesker misbruker penger på mange ting. Dermed sløser man kanskje ikke bort midlene sine mer om man bruker dem på gambling enn om man går på en dyr restaurant, kino eller kjøper en dyr dress. Penger bør kanskje ikke sløses bort i det hele tatt, men har man for mye kan det heller spares til nyttige formål i fremtiden. Eller gå til et kirkelig formål. Selv om bibelen ikke nevner gambling så er det flere steder hvor det nevnes episoder med tilfeldigheter og hell. Et eksempel på dette er i 5. Mosebok. Der blir det benyttet loddtrekning når det skal velges mellom syndebukken og offerbukken. Når Joshua skulle velge ut landområder til de forskjellige stammene ble det trukket lodd. Mens lotterier som foregår i kirken som oftest bruker overskuddet til gode formål som idrett, skoler, utdannelse eller sosiale tiltak, er strukturen annerledes hos casinoene. Der er hensikten å få spillerne til å legge igjen så mange penger som mulig — casinoene har derfor ikke noen forpliktelser til å gi tilbake. Dette er spill som er basert mye på tilfeldigheter, men samtidig er det også mange strategier som brukes når man spiller enten rulett, poker eller andre bordspill. Om det enten er i et fysisk casino i utlandet eller i et casino på nettet. Sjekk ut rulett.no om du er interessert i å vite mer om de mange strategiene som benyttes i rulettspill. Der er det forklart i detalj hvordan man går frem ved bruk av de forskjellige strategiene.

Kirkens syn på pengespill gjennom historien

Lunde rulett6Kirken har tradisjonelt sett vært mot gambling, men står det noe i bibelen om pengespill som støtter dette? Gjennom historien er det vel heller mange eksempler på at kirken eller religionene faktisk har gamblet. Med andre ord så har en rekke religioner akseptert gambling i fortiden. At pengespill var ekstremt populære blant innbyggerne kan det blant annet leses om i hinduistiske dokumenter. I tidlige tekster mange hundre år før vår tidsregning ble det anbefalt å skattlegge gevinster for å kontrollere spillingen. Den muslimske tradisjonen er at pengespill er helt forbudt. I andre kulturer har man heller gjort et forsøk på å regulere spillingen.

Lunde rulett5Historisk sett har gambling blitt sett på som fullstendig galt av kirken, men dette har forandret seg i takt med samfunnsutviklingen. Har man rett syn på det å spille med penger og ser på det som underholdning, er det ikke galt. Fra et kirkelig ståsted. Om du derimot logger deg inn på et nettcasino eller drar til casinoet i Monte Carlo i håp om å bli rik i en fei, strider det mot bibelens syn på penger. For mange troende er det da kanskje oppmuntrende å se at de aller fleste casinoene på nettet oppfordrer til ansvarlig spilling.

Lunde rulett2Gjennom de siste hundreårene er det kanskje synet på gambling i den katolske kirken som det er mest interessant å se på. Bibelen forbyr ikke spilling direkte eller helt konkret, men lederne i den katolske kirken har gjennom tidene hatt et noe, skal man si, komplekst syn på gambling og pengespill. Mange katolikker har vært mot spilling, men kirkens syn har endret seg mye de siste årene. I staten Massachusetts i USA er det for eksempel en kirke som arrangerer bingo hver mandag. Opptil 400 mennesker møter opp for å jakte på førstepremien på 3 000 amerikanske dollar. Det har da også resultert i at den katolske kirken St. Agatha's har fått navnet Cecars Palace of Massachusetts Bingo på folkemunne. Med egen bingolisens ikke bare støtter kirken pengespill, den regulerer gamblingen også!

Lunde rulettPå mange måter er dette i tråd med bibelens syn på gambling. Bibelen fordømmer ikke pengespill. I Salomos ordspråk 13:11 står det; "Lettvunnet rikdom minker, men den som samler litt etter litt, øker sitt gods."  I Timoteus 6:9 sies det; "Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse." I Matheus 6:24 står det; "Ingen mann kan ha to herrer, for han kommer til å elske den ene og hate den andre. Du kan ikke tjene gud og Mammon. I bibelske tider var Mammon pengeguden.

Fra et kirkelig og bibelsk ståsted er det med andre ord ikke noe galt med spilling i seg selv. Det som er galt er om ønsket om å bli rik er sterkere enn ønsket om å tjene bibelens gud. Om man ser på spilling og gambling som ren underholdning er det med andre ord ikke noe galt med det. Fra et kirkelig synspunkt.

Lunde rulett7

Jul i kirken

I kirken er julen en stor høytid. Det sies at vi feirer jul for å feire at Jesus ble født. Dette er imidlertid en tradisjon som er kommet til etterhvert. Hva som feires i sammenheng med Jesu fødsel og hvilken tid man feirer varierer mellom de ulike kristne tradisjonene. I Bibelen er det få spor som plasserer fødselen midtvinters. Det er dermed en usikker datering. I Lukasevangeliet står det at hyrdene voktet sauene ute på marken om natten. Det tyder mer på at fødselen fant sted under lammingen på våren. I de første kristne menighetene ble heller ikke fødselen feiret. Og de første historiske kildene som antyder en markering av fødselen i desember stammer fra midten av 300-tallet. Man kan dermed ha valgt datoen siden den ligger ni måneder etter Maria budskapsdag. Denne er 25. mars og skal være dagen da Jesus ble unnfanget. Andre tidlige kristne markerte hovedsaklig de tre vise menn. Datoen for når de kom med fine gaver til den nyfødte ble satt til 6. januar. Feingen på fødselsdagen var mindre viktig. Den fikk egen liturgi først på 800-tallet. Utover i middelalderen ble jesusbarnets fødselsdag viktigere.

Lunde Jul

Julens bakgrunn og farveliturgi

Lunde Jul1Betydningen av ordet jul kommer i Norge fra det norrønske ordet jól eller jólablót. Dette var den opprinnelige offerfeiringen av midtvintersdagen i Norden. Feiringen var lagt til 12. januar. På 900-tallet påbød imidlertid Håkon den gode at jul skulle feires den 25. desember. Dette var for å feire samtidig med den kristne høytiden over hele Europa. Dette var samtidig et forsøk på å stoppe det hedenske offerritualet i den politiske prosessen som pågikk med å kristne Norge. På dette viset overtok den kristne høytiden det gamle navnet jul. Førovrig har julen fått et kristent navn i store deler av Europa. På engelsk betyr Christmas kristmesse, mens det tyske Weihnachten betyr vienatt. Det franske noël er i betydningen fødsel.

Lunde Jul2Markering av julaften som sentrum av julefeiringen er av nyere dato. Det er heller ikke så vanlig utenfor Norge. I resten av Norden er julaften i folkelig bevissthet selve julens høydepunkt også. Til en viss grad er det det også i Portugal, Polen ,Quebec, Russland, i visse deler av Tyskland, Sveit og Østerrike hvor gavene også åpnes på julaften. Den kirkelige høytiden og fødselsdagsfeiringn skjer først den 25. desember.

Kristne tradisjoner som lesing av juleevangeliet og kirkegang på julaften skjer mange steder i Norge. Tidvis hos de som ellers ikke praktiserer den kristne tro. Det å gå i kirken på julaften er en tradisjon som har holdt seg, selv om dette ikke skjer i like stor grad etter sekualiseringen på 1900-tallet. I 2005 var det for eksempel en syvendedel eller drøye 590 000 medlemmer av den norske kirke som benyttet kirkerommet og gikk til luthersk gudtjeneste på julekvelden.

Lunde Jul4I den kirkelige liturgien er bruken av farver knyttet til de forskjellige høytidene. I den katolske kirken er det et formalisert system som hvert år angis i en liturgisk kalender. Den blir utgitt av den Hellige stol. Det er betegnelsen for bispedømmet Roma og dermed pavens embete og hans tjenesteapparat. Farvebruken i lutherske kirker følger i hovedsak den katolske, men siden det ikke er helgensfester der blir det mindre bytting av farver. For julen er farven hvit. Den symboliserer renhet i tillegg til at farven har en lang tradisjon som en farve til store fester. Imidlertid er det flere helgendager som er eldre enn julefeirinen. En av disse er 26. desember. Det er Stefanusdagen som er til minne om kirkens første martyr, Stefanus. Denne dagen har derfor rød som liturgisk farve.

Lunde Jul3

Bruk av kirkerommet ved begravelser

I dag skal vi ta for oss bruk av kirken i forbindelse med den triste seremonien. Vi har i tidligere artikler sett på bruken av kirken i forbindelse med dåp, konfirmasjon og bryllup, samtidig som vi har gitt en liten historisk introduksjon. Denne gangen er altså turen kommet til seremonien som avslutter det jordiske livet. Gravferd eller begravelse er en seremoni knyttet til noens død. Den er ofte bygget opp rundt det å gi slipp på levningene til personen. Dette skjer ved at de blir lagt i en grav eller kremert. En gravferd kan i mange tilfeller ha et religiøst innhold, men det finnes også sekulære seremonier knyttet til de døde. Gravferden kan brukes til å minnes den avdøde og være en viktig del i en sorgprosess.

 Lunde begr

To hovedtyper av begravelse

De to hovedtypene av begravelse vi har er altså enten urnenedsettelse eller inhumasjon. Den sistnevnte er mest vanlig. Da begraves den døde intakt. Ofte i en kiste, og derfor brukes også det alternative navnet kistebegravelse. Ved urnenedsettelse kremeres avdøde. Deretter settes urnen med asken ned i bakken.

Innenfor religionene islam, jødedommen og kristendommen blir begravelse ansett som den mest korrekte måten å behandle døde på. Tanken bak dette er at legemet ikke skal ødelegges, men bli til jord på naturlig måte. Dette ligger jo verbalt i liturgien også. Teologisk blir kremasjon sett på som en fornektelse av tanken på legemets oppstandelse. Og dermed blir kremasjon en handling som trosser den guddommelige viljen. I både den ortodokse og den katolske kirke eller spesielt i disse, er begravelsen sterkt knyttet til forbønn for den avdøde. I den protestantiske kirken er det ingen slik bønn.

Reglene om gravferd og kremasjon er lovfestet i gravferdsloven. Kremasjon kan bare gjøres på visse vilkår, og skal gjøres i et krematorium. Etter lovens paragraf tolv skal en begravelse skje senest ti dager etter dødsfallet. Dersom den avdøde er kremert er fristen seks måneder.

De ulike begrepene

Kremasjon, begravelse, gravferd og bisettelse er begreper som ofte blir brukt forskjellig av mennesker. I Norge holder begravelsesbransjen seg til noen definisjoner. Gravferd er en samlebetegnelse som omfatter både bisettelse og begravelse. Begrepet begravelse brukes i de tilfeller hvor liket legges i en grav uten at det er utsatt for noen form for destruktive påvirkninger. Bisettelse er begrepet som benyttes i de tilfeller når liket kremeres og asken samles i en urne, før den begraves eller asken spres for vinden.

Lunde begr3Begrepet bisettelse kan også være en seremoni som blir holdt et annet sted enn det stedet hvor den som stedes til den siste hvile gravlegges. Tidligere var det en vanlig tradisjon at bisettelse ble gjennomført i hjemmet. Som en enkel seremoni i tidsrommet mellom dødsfallet og selve begravelsesdagen. Avdøde ble ofte oppbevart hjemme. Enten i huset eller på en låve. Deretter ble avdøde ofte fulgt til kapellet eller kirken av familie og venner. Som oftest dagen før gravferdsseremonien.

Nå er jo kremasjon blitt mer vanlig blant kristne i nyere tid. Det skyldes en pragmatisk tilpassing på grunn av plassmangel. I store byer er det blitt mer og mer vanlig og nødvendig å ta dette hensynet. I Norge kremeres omlag en tredjedel av dem som dør. Asken fra de som kremeres samles i urnen før den normalt settes ned på en offentlig kirkegård eller gravplass. Dette skjer som oftest i en egen seremoni. Denne seremonien kan gjennomføres med eller uten kirkelig medvirkning. Kremasjon er i dag lovregulert gjennom gravferdsloven. En del ønsker å spre asken i naturen etter kremasjonen. Dette er regulert i lovverket og søknad må sendes til Fylkesmannen. Ved denne typen gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning, men det kan avholdes Humanistisk gravferd.

 Lunde Begr2

Sakrementer i de forskjellige kirkene

Vi har tidligere sett på kirkerommets bruk ved dåp, konfirmasjon og bryllup. I den forbindelse er også begrepet sakrament blitt nevnt. I denne bloggartikkelen skal vi ta og gi en gjennomgang av de forskjellige sakramentene og se på forskjellene mellom de forskjellige kirkesamfunnene. Samtidig vil vi ikke gå mye inn på hvert enkelt sakrament, men heller fokusere på forskjellene mellom kirkene.

Lunde sakrament5

Lunde sakramenterOrdet sakrament kommer fra det latinske sacrare, som betyr å hellige. Sakrament er et kristent rituale som inngyder eller symboliserer guddommelig nåde. Sakramentene forrettes normalt av en kleriker. Det vil si noen med en ordinasjon som for eksempel en diakon, prest eller biskop. Et sakrament består etter kristen tradisjon av både synlige og usynlige elementer. Forståelsen av sakramentet er noe av det viktigste som skiller de forskjellige kirkesamfunnene. Ikke bare varierer forståelsen av de enkelte sakrament, men også antallet kirkelige handlinger man regner som sakramenter er forskjellig.

Katolske sakramenter

Den katolske kirke anerkjenner syv sakramenter. De er; 1) dåp, 2) nattverd, 3) ektevigsel, 4) ordinasjon (diakon-, preste og bispevigsel), 5) konfirmasjon (den kalles gjerne for ferming i katolsk sammenheng), 6) skriftemål og 7) sykesalving.

Lunde sakrament1I den katolske kirke blir sakramentene sett på som nådemidler. Det vil si hjelpemidler for å oppnå frelse. De inngyder nåde i mottakeren ved egen kraft. Dette forstås ikke som at man tvinger Gud til å inngyde nåde hos noen, men som en oppfyllelse av den pakt som er inngått mellom kirken og Jesus Kristus.

De fleste sakramenter krever ordinasjon for å være gyldige. Det vil si at de har effekt i teologisk forstand. Det eneste unntaket fra dette er dåp. Den kan utføres av hvem som helst. Kravet er at de ytre former og intensjonen er riktig. For de andre sakramentene er det rangering. Ektevigsel krever kun diakonvigsel. Nattverd, skriftemål og sykesalving krever prestevigsel. For ordinasjon kreves det bispevigsel. I vestlige land i den katolske kirke er ferming i utgangspunktet forbeholdt biskoper. Dog kan dette etter tillatelse formidles av en prest. Derimot foretas konfirmasjonen av prester i ortodokse kirker og katolske kirker i det østlige middelhavsområdet. Dette i likhet med i protestantiske kirkesamfunn, slik som vi for eksempel er vandt med her i Norge.Lunde sakrament3

I tillegg til spørsmålet om gyldighet som er et teologisk spørsmål, ser den katolske kirke også på lovlighet, som er et kirkerettslig spørsmål. Dette omfatter for eksempel prestens status og andre omstendigheter som sted og kontekst. Man kan dermed få konstellasjoner hvor et sakrament er formidlet gyldig og lovlig (alt er som det skal være), gyldig, men ulovlig (har den teologiske effekt, men bryter med kirkeretten) eller ugyldig og ulovlig.

Ortodokse sakramenter

Både den ortodokse kirke og de orientalske ortodokse kirker anerkjenner de samme syv sakramenter som den katolske kirke. Samtidig har de ingen absolutt begrensning oppad. Det innebærer dermed at ortodokse særkirker kan anerkjenne andre kirkelige handlinger som sakramenter. Sakramentene omtales normalt som mysteriene i de ortodokse kirkene.

Protestantiske sakramenter

Lunde sakrament2Antallet sakramenter som anerkjennes av protestantiske kirker varierer, men mange av dem inkludert de lutherske kirker, anerkjenner to sakramenter. Dette er dåp og nattverd. I andre kirker er det kun dåpen som regnes som et sakrament. Noen kirkesamfunn som for eksempel Frelsesarmeen har ingen sakramenter. Innenfor den protestantiske kirken er den anglikanske kirken et særtilfelle. Som helhet anerkjenner kirken bare dåp og nattverd som sakramenter. Dog er det en relativt stor gruppe med anglo-katolikker som anerkjenner syv sakramenter. De har også en lære om disse syv sakramentene som er tilnærmet lik den katolske.

I de fleste protestantiske kirker regnes sakramentene som ytre tegn på indre nåde. Med andre ord så er de symboler på en indre hendelse. Dette er altså ikke som i katolsk og ortodoks sakramentslære der det er slik at sakramentet inngyder nåde. I den protestantiske kirke er altså sakramentet bare et tegn og et hjelpemiddel til oppnåelse av en personlig nådegave.

Et unntak fra dette er de lutherske kirker. I den lutherske kirke lærer man at sakramentene har en selvstendig virkekraft knyttet til løfter fra Jesu munn. Dette kommer for eksempel til uttrykk i nattverden. Der mottar både troende og ikke troende Jesus Kristus reellt gjennom brødet og vinen. Dette er det lutherske grunnlaget for frelsesvisshet. I forhold til den katolske kirke skiller den lutherske sakramentforståelsen seg fra den katolske ved en annen forståelse av begrepet nåde.

Konfirmasjon er ofte en anledning til bruk av kirken

I serien med gjennomgang av religiøse seremonier og bruk av kirken skal vi denne gangen ta for oss konfirmasjonen. Tidligere har vi sett på både dåp og inngåelse av ekteskap. Vi tar også en gjennomgang av hva som ligger i begrepet konfirmasjon, og ser litt på den historiske utviklingen og på forskjellene mellom de religionene som praktiserer konfirmasjon. Kirken brukes ikke nødvendigvis ved alle typer konfirmasjoner, men den er fremdeles et mye brukt lokale i den forbindelse.

Konfirmasjon 2

Betydningen av begrepet konfirmasjon

Selve ordet konfirmasjon kommer fra det latinske ordet confirmare. Det betyr å bekrefte eller bestyrke. Konfirmasjon er opprinnelig et kristent ritual. Det har hatt en noe varierende innholdsbestemmelse i de forskjellige kristne trosretningene.

Opp i gjennom årene har konfirmasjonen også fått status som et overgangsritual. En markering av overgangen fra ungdom til voksen. Overgangsritualer fra barn til voksen finnes i de fleste kulturer verden over. De har ulik vekt og utforming innenfor forskjellige deler av kristendommen. Dog har konfirmasjonen historisk sett ikke vært forstått som et overgangsritual mellom barndom og voksenalder. Dette elementet er kommet til i noen trossamfunn senere. I noen trossamfunn betraktes konfirmasjonen som et sakrament, mens den i andre er en forbønnshandling. I den norske kirken har konfirmasjonen siden 1981 vært regnet som en ren forbønnshandling, hvor det er Gud som bekrefter løftene som ble gitt konfirmanten i dåpen. I land der konfirmasjonen finner sted midt i eller sent i tenårene, har folkelig tradisjon gitt den en betydning som overgangsrituale. Dette finnes strengt tatt ikke i teologisk forstand. I andre trossamfunn er konfirmasjonsalderen ofte langt lavere. Forståelsen av konfirmasjonen varierer mellom de forskjellige kirkesamfunnene.

I Norge ble obligatorisk konfirmasjon innført i kongedømmet Danmark-Norge i 1539. Den ble påbudt ved lov i 1736. Dette medførte at alle skulle konfirmeres gjennom en offentlig eksamen i den kristne tro samt en kirkelig innvielse med håndspåleggelse og forbønn. Siden konfirmasjonen ble lovpålagt ble den en juridisk nødvendighet for full inntreden i de voksnes rekker. Uten konfirmasjonsattest kunne du verken gifte deg, tas ut til militærtjeneste, være fadder eller vitne i retten. Hadde du ikke møtt til konfirmasjon innen du fylte 19 år, kunne du straffes med gapestokk eller tukthus. Du kunne til og med stryke til konfirmasjonen. Besto ikke konfirmanten den offentlige eksamen i kirken, måtte du prøve på nytt året etter. Konfirmasjon var tvungen helt frem til 1912. Først da ble den frivillig, og alle straffebestemmelsene rundt ordningen ble opphevet.

Konfirmasjon i de forskjellige kirkesamfunnene

KonfirmasjonI den norske kirken ses konfirmasjonen i dag først og fremst på som en forbønnshandling der kirken bekrefter løftene som Gud gir i dåpen. Dåpen er dermed en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. På dette viset blir dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørighet understreket. i andre lutherske kirker som praktiserer konfirmasjon er meningen mye den samme. Dog kan elementet med at konfirmasjonen skal føre den enkelte frem til kristen bekjennelse og inn i sin kristne menighet ofte være mye sterkere.

Konfirmasjon katolsk 1Innenfor den katolske kirke regnes konfirmasjon som ett av syv sakramentene og som et av de tre initieringssakramentene ved siden av dåpen og nattverden når den gis for første gang). Det regnes som et pregende sakrament, som innebærer at det ikke kan gjentas siden det gir et uutslettelig merke på sjelen. Den katolske konfirmasjonen forankres i en praksis som beskrives i Det nye testementet. I den katolske kirken bruker man ofte navnet ferming. det kommer fra det latinske firmare som betyr å styrke. Samtidig brukes ordet konfirmasjon hyppig også. Fermingen forstås som et tillegg til dåpen. Den foretas ved salving med hellig olje og håndspåleggelse. Ferming er i utgangspunktet forbeholdt biskoper, men en prest kan gjøre det etter tillatelse fra sin biskop. Vanlig fermingsalder i henhold til katolsk kirkerett for den latinske kirke er omkring 7 år. I Norge har den katolske kirken av hensyn til norske tradisjoner valgt å legge fermingen til samme alderstrinn som den norske kirken. Denne beslutningen ble tatt da det var lovpåbudt at lutheranere skulle konfirmeres i Norge. For den katolske kirke å holde på sin generelt mye lavere fermingsalder ville da ha påført unge mennesker en ekstra anderledeshet i forhold til storsamfunnet. Den katolske fermingen forutgås av opplæring i troen med et alderstilpasset innhold. Ser man historisk på det har fermingsalderen ligget enda lavere enn syvårsalderen. Da Norge var katolsk i middelalderen var nok syvårsalderen å anse som i seneste laget for dette sakramentet.

I Den ortodokse kirken og i de orientalske ortodokse kirkene kalles konfirmasjonen gjerne krismering, ferming eller myronsalving. Krismering betyr salving. For å fremheve Den Hellige Ånds gave ved konfirmasjonen tydligere, føyde man meget tidlig i kirkens historie til en salving med velluktende olje. Denne salvingsriten eksisterer ikke bare i de ortodokse kirkene, men også i Den katolske kirken. Normalt fermes ortodokse kristne i forbindelse med dåpen. Det betyr i praksis at de fleste ortodokse er «konfirmert» under barnedåpen. Konfirmasjonen innebærer dermed ingen forutgående opplæring i troen. Det innebærer at ortodokse kirker allerede fra dåpen av, anser småbarn som fullverdige kirkemedlemmer som kan ta fullverdig del i kirkens liv og i nattverden. Flere steder i den ortodokse kirke hvor kirken er i diasporas (les:utvandret), legges det opp til en "ungdomsvelsignelse" som følger årskullet til de som konfirmeres. Dette er ikke en konfirmasjon i tradisjonell betydning, kun en forbønnshandling.

Det finnes også mange andre varianter av konfirmasjon eller lignende ritualer i andre protestantiske trossamfunn, blant baptister, anglikanere og unitarere uten at vi går nærmere inn på dem. I tillegg er det mer og mer vanlig med ikke religiøse konfirmasjoner i Norge. De senere årene har vi fått både holistisk og akademisk konfirmasjon. Humanistisk konfirmasjon, det som frem til 2005 ble kalt borgerlig konfirmasjon, er etterhvert blitt veldig vanlig. I Humanistisk konfirmasjon tas det utgangspunkt i et ikke-religiøst, sekulært verdensbilde. Den har til hensikt å støtte og styrke konfirmanten samtidig som man foretar en symbolsk markering av overgangen fra barn til voksen. En Humanistisk konfirmasjonen består av både et kurs og en seremoni. I kursdelen tar konfirmantene for seg sentrale temaer som menneskerettigheter, ansvar for verden, verdens religioner, ungdom og samliv, rus, identitet, livssyn og humanisme med mer. Avslutningshøytideligheten foregår gjerne i et rådhus eller kulturhus. Seremonien inneholder som regel en høytidelig prosesjon, hilsningstale, kulturinnslag og utdeling av kursbevis.

Konfirmasjon Humanistisk1

 

 

Bruk av kirken ved inngåelse av ekteskap

Vi har tidligere skrevet om dåpen som er en av de seremoniene kirken brukes til. Ved å skrive om dåpen gikk vi nærmere inn på historikken og hva som ligger bak de kirkelige seremoniene. De aller fleste har jo vært tilstede ved og brukt kirken i forbindelse med dette, men mange av oss gjør vel dette mer ut i fra tradisjon enn at det ligger en bevisst tanke bak det. I dag skal vi se nærmere på bryllup og vigsel ved inngåelse av ekteskap.

Bryllup2

Vigsel i kirkerommet

Bryllupet er den seremonien, eller rettere sagt den feiringen som følger med inngåelse av ekteskap. Bryllupet består altså vanligvis av to deler. En ektevigsel og en etterfølgende privat bryllupsfest. Vigselen er det ritualet som symboliserer inngåelsen av ekteskapet.

Det som kirkerommet altså brukes til i forbindelse med brylluper er selve vigselen. Brudemesse eller kirkelig vigsel er en religiøs handling som erklærer eller gjør noe hellig. Denne handlingen kalles vigsling, og den kan man også finne igjen i andre sammenhenger. Ordinasjoner av prester/biskoper eller vigsling av kirkerom osv. I dagens samfunn er vigsleren den personen som etter lovgivningen har rett til å forestå vielser etter nærmere bestemte vilkår.

Ektevigsel er et sakrament i flere kirkesamfunn

I både den katolske kirke, den ortodokse kirke og i de orientalske ortodokse kirker blir ektevigsel sett på som et sakrament. Når et par gifter seg betyr det altså at det inngydes guddommelig nåde. I denne sakramentsforståelsen ligger det også at ekteskapet er uoppløselig. Av dette følger at disse kirkene ikke aksepterer at fraskilte gifter seg igjen etter at visse vilkår er oppfylt. Den katolske kirken løser dette ved at ekteskapet erklæres ugyldig av et tribunal basert på visse kriterier. I østkirken er det legalistiske synet på sakramentene enda mindre. Der behandles gjengifte som en krenkelse av sakramentet, og man får ikke gifte seg igjen uten en forutgående botshandling. I enkelte tilfeller kan selve bryllupet være en slik handling.

Bryllup1Giftermål har vært feiret på mange forskjellige måter gjennom tidene. Forskjellige skikker og ritualer er blitt praktisert. Også i dag er det flere forskjellige skikker som følges rundt om i verden. Bryllupet vil dessuten vanligvis bli arrangert på en måte som gjenspeiler det livssynet brudeparet har. I den vestlige verden har man fra gammelt av blitt viet av en prest i en kirke. Fremdeles er vielsen noe som gjerne foretas av en person med et verv i et tros- eller livssynssamfunn. Samtidig er det heller ikke noe i veien for å bli viet uten tilknytning til noe livssyn. Giftermål eller ekteskap har jo også en juridisk dimensjon. Da gjøres det gjerne av notarius publicus eller en annen person med et juridisk verv.  I Norge var det i eldre tider en rekke skikker forbundet med ekteskapsinngåelser som nå så å si er helt avleggs. Idag er brylluper mindre tradisjonsrike enn tidligere.

Dåpens bakgrunn

Kirken brukes til mange seremonier enten det er dåp, bryllup eller gravferder. For mange er det en tradisjon uten at det nødvendigvis ligger en dypere tanke bak det. For å øke kunnskapsnivået og kanskje også bevissthetsnivået tenker vi i Lunde Menighet å gi en innføring i de kirkelige ritualer, og starter med dåpsseremonien.

Markering av inntreden i kirken

DåpSkikken med å døpe spedbarn er en kirkelig skikk som går svært langt tilbake. Den er uttrykkelig belagt fra det 2. århundre, men allerede i apostlenes forkynnelse er det mulig når hele «hus» ble døpt. Dåp kommer fra det lavtyske ordet dope som betyr å dyppe, som igjen er etter gresk baptizein med samme betydning. Det er en religiøs seremoni i kristne kirkesamfunn som markerer et menneskes eller den kristnes inntreden i kirken. Den teologiske betydningen av dåpen varierer noe fra et samfunn til et annet.

De fleste av verdens kristne er enige om en grunnleggende teologisk forståelse av dåpen. Ifølge det nye testamentet er den innført av Jesus Kristus. I de fleste trossamfunn utføres den etter treenighetsformularet, som betyr i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Den utføres med samtidig neddykking av den som døpes eller overøsing med vann. Normalt kommer dåpsvannet fra vievann, som er vann velsignet av en ordinert person. Dåpen utføres under normale omstendigheter av en ordinert person. Dog finnes det unntak fra dette. I forbindelse med nøddåp, det vil si dåp som utføres når kandidaten er i dødsfare, er kravene minimale. Treenighetsformular, vann og den intensjon kirken har.

Dåp med neddykking eller overøsing

Selv om flere kirkesamfunn praktiserer dåp med full neddykking, så mener flertallet av de kristne at metoden ikke er avgjørende for dåpens gyldighet. Med andre ord så betyr det at i samfunn hvor det er foreskrevet at dåpen skal skje ved neddykking, så aksepterer de likevel den andre formen dersom det er nødvendig. I Norge er dåp med overøsing av vann den metoden som de fleste er kjent med. Det er fordi brorparten av de norske kirkesamfunn er protestantiske og derfor har en tradisjonell vestkirkelig oppfatning av dåpen. Noe som da innebærer en praksis med barnedåp og overøsning som den vanligste metoden å døpe på.

Dåpen regnes som et sakrament i de fleste kirkesamfunn. Et sakrament er et kristent ritual som inngyder eller symboliserer guddommelig nåde. Ordet sakrament kommer fra det latinske sacrare, som betyr å hellige. De fleste kirkesamfunn regner dåpen som et sakrament som kun kan gis en gang. På samme tid er det en del kirkesamfunn som avviser barnedåpens gyldighet. Derfor blir voksne døpt om igjen når de slutter seg til disse kirkesamfunnene.

Kirkenes Verdensråd kom i 1997 med en fellesuttalelse der de katolske, ortodokse og protestantiske kirker uttrykte enighet om sin forståelse av dåpen. Essensen er at dåpen både er en personlig renselse og en inntreden i et fellesskap. Renselsen innebærer at arvesynden vaskes bort ved dåpen, selv om et spedbarn ikke har begått noen synd selv. I de aller fleste kirkesamfunn regnes altså dåpen som innlemmelsen i kirken. Der hvor barnedåp ikke praktiseres regnes ungene som tilsluttet, men ikke som fulle medlemmer. Det blir de ikke før de døper seg.

Sommeraktiviteter hos Lunde menighet

Sommeren er her snart, eller forhåpentligvis er den her snart. Og da vet vi at det er mange barn og foreldre tilknyttet Lunde Menighet som vil vite om det skjer noe hos oss i sommermånedene. Vi har allerede begynt å planlegge en sommerleir, og hvis alt går etter planene skal den finne sted på en liten øy på Sørlandet første uken i august. Vi skal også ha ukentlige samlinger, hver onsdag, her kan barn og voksne komme på besøk til oss. Her skal vi ha korsang og andre familievennlige leker.

Hva vil du ha?

Nytt for sommeren er at vi vurderer å tilby aktiviteter hver dag. Vi tenker at dette kan være flott for de barna som har foreldre som ikke har sommerferie. Dette kan være tur til stranda, eller svømmehallen hvis været ikke er på vår side, utflukter til aktivitetsparker som Tusenfryd eller Kongeparken. Det er egentlig opp til dere hva vi skal gjøre. Så vi foreslår at dere snakker med barna deres, og hører med dem hva de ønsker å gjøre i sommer, når dere foreldre er på jobb. Send oss en mail, ta frem telefonen, eller kom på besøk. Alle alternativene fungerer flott, så lenge dere gir oss tilbakemelding.

Vi håper dere har hatt en flott påske - så høres vi snart igjen!

Gospel for de minste

Vi hos Lunde Menighet ønsker å starte noe nytt og spennende kun for de minste i menigheten vår. Dette har vi aldri hatt muligheten til å tilby tidligere, men da vi har fått et nytt medlem i vår menighet som har lang erfaring bak seg med barn, kan vi nå fokusere mer på dette. Vi har lenge snakket om å kunne tilby de minst noe da vi allerede har flotte tilbud for både barn og unge, studenter og eldre, men har manglet noe de under en viss alder.
4211d1c41f-Barnegospelen
Lunde Menighet ønsker å invitere alle barn som er mellom 2 og 7 år hver eneste torsdag gjennom hele året. Dette vil være en aktivitet som foregår tidlig på kvelden og vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på en tid som høres bra ut for de fleste. Tanken vår hittil har vært at de skal starte mellom kl.16.00 og 17.00 og deretter vare i 45 minutter eller opptil 1,5 time. Så kom gjerne med tilbakemeldinger, ønsker og forslag angående det.

Våre ukentlige aktiviteter vil først og fremst være fokusert på sang i kor, men vi vil selvsagt også sette av tid til lek og moro. Vi ønsker også å fortelle at både far og mor er hjertelige velkommen enten det er bare for å besøke eller å delta aktivt.

Klart for vintertur!

Nå som vinteren nærmer seg med stormskritt er det på tide med planlegging av ulike arrangementer her på Lunde Menighet. Vi ønsker å kunne tilby morsomme og spennende aktiviteter for alle aldre og selvfølgelig gjennom hele året. Snøen har nå lagt seg flere steder her i landet og på grunn av dette tenkte vi at det passer helt perfekt å begynne planleggingen av en tur til fjellet. Dette er noe vi har gjort opptil flere ganger før, både med familier, for eldre og for dere studenter. Dermed behøver vi bare å få vite fra dere om dette er noe som høres interessant ut eller om det heller er stemning for å gjøre noen andre vinter aktiviteter sammen.

Vi vil ha deres tilbakemelding!


Turen opp til fjellet vil vi gjerne få til i løpet av begynnelsen av desember, slik at flest mulig kan få være med før tiden for å tilbringe dagene og kveldene med familie og venner setter i gang. Dermed ønskes det at tilbakemelding fra flest mulig skal komme raskest mulig slik at vi kan fortsette med planleggingen eller eventuelt å pønske ut noe annet. Vi tror derimot at en tur opp til fjellet hadde vært utrolig moro for alle og dette er noe som alltid har falt i smak årene før.

For at dette skal bli en velykket tur vil Lunde Menighet gjerne at studentene også skal være med på planleggingen. Om dette skal pågå i løpet av en helg eller midt i uken og om det skal være en dagstur eller en tur med overnatting. Vi er med andre ord åpne for alle forslag, ønsker og meninger.

En god prat

Hos Lunde Menighet er det alltid noen å snakke med, enten det er for en avslappet og hyggelig prat eller om du har noe mer alvorlig i tankene. Du skal vite at du alltid kan komme til oss.

Som ungdom vil det dukke opp mange ulike spørsmål i løpet av ungdsomtiden din. Det kan være spørsmål om vennskap, om familie, om framtiden, livet eller om religion. Noen vil velge å søke svar hos venner og familie, mens andre vil kanskje heller søke svar utenfor de nærmeste. Da kan det være fint å vite at det faktisk er noen der ute som du kan spørre og snakke med.

For noen kan det kanskje virke litt skremmende å komme frem til oss ansikt til ansikt for første gang, men vi kan også nåes på telefon eller du kan kontakte oss på e-post. Det kan være en fin start til en hyggelig dialog uten å føle presset med å måtte ha det første møtet utenfor komfortsonen. Ungdommer bruker sine mobiler og sine pcer til utrolig mye om dagen, så hvorfor ikke bruke det til å kontakte oss også? Når du oss ikke på telefon, kan du sende en e-post og vi kan ringe deg opp igjen eller bare svare tilbake på e-posten.

Samling hver fredag

For de som gjerne vil snakke sammen i grupper, kan Lune Menighet bidra med en invitasjon til våre samlinger som arrangeres hver eneste fredag i løpet av hele året. Her kan alle samles sammen og ha det hyggelig, snakke sammen, spise god mat og ha en flott fredag som vil bli til et minne for livet.