Kirkeåret

Kirkeåret består av mange merkedager og kristne høytider. Det er med andre ord en liturgisk kalender. Denne kalenderen er strukturert rundt gjerningene og livet til Jesus. Og dette er ting som gjenoppleves hvert år i kirken. Hovedinndelingen består av advent, kristmesse, åpenbaringstiden, faste, påske, pinse og treenighetstiden. Kirkeåret består også av både faste høytider og bevegelige høytider. Faste høytider kommer på samme dato hvert år, mens de bevegelige høytidene som navnet indikerer, er på forskjellige datoer fra år til år.

Lunde kirkearet2

De syv høytidene i kirkeåret og deres liturgiske farve

Lunde kirkearet1

I denne artikkelen skal vi ikke gå grundig inn på hele kirkeåret, men heller se på den aktuelle delen av det. Når det kommer til hovedinndelingen så kalles også adventstiden for den lille fasten, og er de fire siste ukene før jul. Kristmesse er selve julen, mens åpenbaringstiden er perioden mellom jul og faste. Selve fasten, eller den store fasten som den også kalles er de 6 siste ukene før påske. Etter påskehøytiden kommer pinsen som også kalles for pentekost. Det er kirkens dåpsdag og markerer den hellige Ånds komme til kirken. Treenighetstiden er den lange perioden fra pinse og frem til advent.

Lunde kirkearetVi er nå inne i åpenbaringstiden, mens fasten fremdeles er noe uker unna. Det som styrer de helligdagene som er bevegelige er tidspunktet for påsken. Det vil si påskedagen. Den er definert som første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Alle disse kirkelige høytidene har sine farver. De liturgiske farvene skal gjenspeile de ulike tidenes spesielle karakter. De aller fleste er nok klar over at advent har farven fiolett. Kristmesse eller julen har farven hvit, med unntak av Stefanusdagen 2. juledag som er rød. Åpenbaringstiden har grønn farve, mens fasten også har fiolett farve. Unntaket fra dette er 25. mars som er Marias budskapsdag. Den er hvit. Påsken har filolett farve frem til påskeaften. Da skiftes det til hvit farve. Hele pinsen er rød, mens treenighetstiden med unntak av tre dager har grøn som sin farve.

På latin er søndag Dominica og under fasten har hver av de 6 søndagene inkludert palmesøndag,  fått sitt spesielle navn. Den første søndagen i fasten er Dominica Invocavit. De fem andre er Reminiscere, Oculi, Lætare, Juduca og Palmarum. Tar man forbokstavene i navnene til de seks søndagene så utgjorde de en huskeregel; I Rett Orden Lær Jesu Pasjon.