Påskehøytiden

Det er snart påske og dette er en høytid som markeres på forskjellige måter rundt i verden. I enkelte land er dette en kirkelig høytid som markeres mer enn julen. I andre land som Norge er det mer blitt en lang og verdslig ferie. Det kalles jo også den stille uken, siden mange tar fri i tiden mellom palmehelgen og skjærtorsdag. Fri fra arbeid for å reise på hyttene på fjellet eller ved sjøen. I mange land er det heller ikke fridager på skjærtorsdag og langfredag, noe vi har lang tradisjon for i Norge.

Lunde paske2I kirkene er påsken den mest sentrale av kirkehøytidene. Det gjelder både for de protestantiske, ortodokse og romersk-katolske kirkene. Dette er til minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse. . Dette fant sted under den jødiske påske-feiringen pesach. Jødene har markert påske lenger enn de kristne. Den jødiske feiringen markerer israelittenes utvandring fra fangenskapet i Egypt. At Moses førte folket gjennom ørkene og ut av slaveriet.

Lunde paske1I den norske kirken er palmesøndag er markering av Jesus inntog i Jerusalem da han ble hyllet av folkemengden med palmegrener. Navnet skjærtorsdag kommer fra norrønske skira som betyr å rense. Referansen er til at Jesus vasket føttene på disiplene den dagen. Samme dag ble også nattverden innstiftet. Langfredagen marker korsfestelsen.

Lunde paske4Påsken faller på ulik tid hvert år. Den vanlige definisjonen er at første påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Jorden er imidlertid rund og hvor man befinner seg på jordkloden i forhold til datolinjen vil da påvirke dette. Helt nøyaktig brukes påskeformelen til å beregne dette i den gregorianske kalenderen. Det innebærer at påskedagen kan falle på hele 35 forskjellige datoer. Den tidligste vil være 22. mars, og den seneste påskedagen vil være 25. april. Totalt er det med andre ord mange utfall for denne dagen. Datosyklusen gjentas med 5 700 000 års mellomrom! 19. april er den datoen som forekommer oftest i syklusen. Påskedagen faller på denne datoen 220 400 ganger. Den sjeldneste datoen er 22. mars. Det skjer bare 27 550 ganger. Påskedagen har ikke falt på 22. mars siden 1818. Neste gang det skjer er i 2285. Den seneste påskedagen 25. april vil inntreffe i 2038. Da har ikke det vært datoen for påskedagen siden i 1943.