Nidarosdomen – Norges nasjonalhelligdom

Her på siden har vi tidligere skrevet om kirken og bruken av kirkerommet. Vi har vært innom på hvilken måte kirken brukes i forbindelse med forskjellige høytider og ved forskjellige anledninger som for eksempel dåp, konfirmasjon og bryllup. Denne gangen skal vi skrive litt om det største kirkerommet i Norge. Det befinner seg i Nidarosdomen.

Nidarosdomen i sol

Med historie helt tilbake til år 1070

Nidarosdomen sett fra luften med Nidelven i bakgrunnenDen vakre og store kirken er Norges mest sentrale kirke. Den kalles for Nidarosdomen, men det egentlige navnet er Nidaros domkirke. Dette er en vakker kirke som ikke står tilbake for de fleste kirker man kan se ellers i Europa. Den er en luthersk domkirke og menighetskirke. Nidarosdomen betrakte som Norges nasjonalhelligdom. I grunnloven av 1814 ble det felt ned at kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Dette skjedde sist ved kroningen av kong Haakon VII i 1906, men på 1800-tallet ble tre svensk-norske monarker også kronet i kirken. Senere er kirken benyttet til signing av kong Olav V i 1958 og vårt nåværende kongepar i 1991.

Nidarosdomen med spiret mot blå himmelNidarosdomen er bygget over det man antar var det første midlertidige gravstedet for Olav Haraldsson. Han ble drept i slaget ved Stiklestad i 1030 og er best kjent som Olav den hellige. Nidarosdomen ble påbegynt i år 1070. Da tok kong Olav Kyrre ned det llille trekapellet som var reist over St. Olavs grav. Der lot han det bli bygget en stenkirke. Dette var begynnelsen på Nidarosdomen. Senere i 1153 ble erkebispesetet opprettet i Nidaros, som var datidens navn på Trondheim. Det økte trangen for å bygge ut Olav den helliges kirke i all sin prakt. Man antar at hele kirken stod ferdig rundt år 1320. Den var da Nordens fornemste og mest praktfulle helligdom. Rikt smykket med ornamental og figural skulptur.

En stor kirke i mange stiler

Nidarosdomen med blå himmel i bakgrunnenNidarosdomen er 102 meter lang og 50 meter bred. Høyden under skipets velv er 21 meter, mens spiret er hele 91 meter høyt. Kirken er slik den fremstår en vaker arkitektonisk perle og den bærer preg av flere stiler. Den er oppført i både gotisk, romansk og nygotisk stil. Det er fordi domen har en lang og spennende bygningshistorie. Fra den ble påbegynt og helt opp til våre dager. Opp i gjennom årene er kirken utsatt for en rekke store branner. Noe som også har medført omfattende restaureringer. Frem til reformasjonen i 1537  hadde domen det høystemte tilnavnet Cor Norvegiae. Det er latinsk for Norges hjerte.