Fadervår

Hvis du er konfirmant denne våren, står Fadervår på pensumet. Denne bønnen er den mest brukte bønnen i kristendommen, og brukes for Jesu forkynnelse. Alle kristne kirker bruker Fadervår aktivt, så den er økumenisk. Økumenikk handler om alt de de ulike kristne kirkene har til felles.  

Et barn på en strand, kledd i hvitt, som ber

Fader vår er nok den meste berømte, og den aller viktigste bønnen i kristendommen. Jesus lærte sine disipler denne som en mønsterbønn, i følge Matt 6, 9-13 og Luk 11, 2-4. Lukas-versjonen er betydelig kortere enn den som står hos Matteus. Sistnevnte er den mest vanlige å bruke i kirken.

Det har eksistert flere versjoner av Fadervår på norsk, og frem til 1904 – fantes det kun en versjon, som var basert på en dansk oversettelse.

1774 Waisenhusutgaven

“Fader vår, du som er i himlene!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen så og på jorden!
Gi oss i dag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket
og kraften og herligheten i evighet. Amen.”

Da det kom en oversettelse av Bibelen på bokmål i 1930, da fulgte jo selvfølgelig en oversettelse av Fadervår og denne brukes fremdeles av den katolske kirken i Norge.

Utgaven fra 1930

“Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen”

I 1978 kom det en revidert utgave av Bibelen på bokmål, og med en revidert utgave av Fadervår, som hadde et litt mer moderne og gjenkjennelig språk.

Utgaven fra 1978

“Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.”

Siden 1978 har dert vært mange debatter og revideringer angående Fadervår. Mens noen mener at man skal beholde ordlyden slik den var originalt, mener andre at denne viktige bønnen skal følge med i utviklingen av det norske språk. I 2011 kom det i kraft en ny gudstjenestereform i den norske kirke, og da ble en prøveoversettelse fra 2004 innført som den offisielle Fadervår i kirken.

Utgaven fra 2011

“Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.”

Det er denne versjonen du som konfirmant skal lære deg utenat, og det er en flott bønn å ha med seg videre inn i voksenlivet.